Departman za Građevinarstvo i geodeziju
4

ESPB

Analiza rizika u procesu donošenja odluka

Više detalja

Projektovanje građevinskih mera zaštite od požara

Više detalja

Mehanika tla i fundiranje

Više detalja

Integralno upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja

Više detalja

Konstrukcijski sistemi u scenskoj arhitekturi

Više detalja

Procena stanja oštećenih građevinskih objekata

Više detalja

Klimatologija

Više detalja

OGRPRN – Organizacija građevinskih radova pri rekonstrukciji naselja

Više detalja

Tehnička fizika

Više detalja

Metod konačnih elemenata

Više detalja
1 2 3 4

Search For Courses