Departman za Građevinarstvo i geodeziju
Obavezni

Vrsta predmeta

Odabrana poglavlja iz upravljanja rizikom od katastrofalnih događaja i požara

Više detalja

Proračun i modelovanje evakuacije

Više detalja

Analiza rizika u procesu donošenja odluka

Više detalja

Planovi zaštite i spasavanja

Više detalja

Aspekti bezbednosti u izgrađenom okruženju

Više detalja

Upravljanje rizikom i održivi razvoj naselja

Više detalja

Osnove projektovanja i izrade tehničke dokumentacije

Više detalja

Energetski efikasni materijali i dijagnostika termotehničkih performansi zgrada

Više detalja

Konstrukcije, materijali i građenje

Više detalja

Građevinski materijali i konstrukcije

Više detalja
1 2 3 15

Search For Courses