Departman za Građevinarstvo i geodeziju
Geodezija

Studijski program

Master rad – izrada i odbrana

Više detalja

Master rad – studijski istraživački rad

Više detalja

Stručna praksa- projekat

Više detalja

Geodinamika

Više detalja

Optimizacija u geodetskom premeru

Više detalja

Deformaciona merenja i analiza

Više detalja

Napredne tehnike laserskog skeniranja

Više detalja

Kartografske projekcije

Više detalja

Geosenzorske mreže

Više detalja

Prostorno-vremenske baze podataka

Više detalja
1 2 3 10

Search For Courses