Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Prostorno-vremenske baze podataka

ESPB
5
Semestar
letnji
Godina
Profesor
Radulović dr Aleksandra
Šifra predmeta
17 - GI536
Studijski program
Geodezija
Nivo studija
Master akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Stečena znanja koristi u stručnim predmetima, u formulisanju i u rešavanju inženjerskih problema.

Sadržaj predmeta:

 • Sadržaj predavanja:
  • Modeliranje prostornih objekata i baza podataka.
  • Rasterski i vektorski modeli, geometrija, topologija i topografija prostora.
  • Modeli podataka.
  • Sistemi za upravljanje bazama podataka.
  • Relacione baze podataka.
  • Relacione baze podataka sa objektim proširenjma.
  • Objektno orijentisane baze podataka
  • . XML baze podataka.
  • Prostorna proširenja baza podataka.
  • Vremenski modeli i standardi.
  • Vremenske baze podataka.
  • Arhitektura prostornih baza podataka.
  • Sistemi za upravljanje bazama podataka sa prostornim prosirenjima.
  • SQL i prostorni objekti.
  • Upitni prostorni jezici.
  • Prostorni operatori.
  • 9IM matrica.
  • Realizacija prostornih upita.
  • Optimizacija i podešavanje performansi.
  • Distribuirane baze podataka sa prostornim proširenjima i entitetima.
  • Mesto i uloga prostornih baza podataka u geoinformacionim sistemima i servisno orijentisanim geoinformacionim sistemima.
  • Primene.
 • Sadržaj vežbi: Praktična primena, na predavanjima, prikazanih koncepata