Departman za Građevinarstvo i geodeziju
Ristić dr Aleksandar

Profesor

Geosenzorske mreže

Više detalja

Napredne tehnike daljinske detekcije

Više detalja

Primena geofizičkih metoda u geomatici

Više detalja

Detekcija objekata podzemne infrastrukture

Više detalja

Precizna industrijska merenja

Više detalja

Sistemi automatskog upravljanja u geomatici

Više detalja

Search For Courses