Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Sistemi automatskog upravljanja u geomatici

ESPB
6
Semestar
letnji
Godina
II
Profesor
Ristić dr Aleksandar
Šifra predmeta
17 - GG226
Studijski program
Geodezija
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Stečena znanja se koristi u stručnim predmetima, kao i u formulisanju i rešavanju inženjerskih problema.

Sadržaj predmeta:

  • Osnovni pojmovi i principi SAU.
  • Matematički opisi kontinualnih linearnih i nelinearnih sistema.
  • Ocena kvaliteta upravljanja u stacionarnom i prelaznom režimu.
  • Analiza stabilnosti sistema analitičkim metodama.
  • Koncepcija prostora stanja sistema.
  • Izbor i podešavanje parametara industrijskih regulatora: PID regulator.
  • Uvod u digitalne upravljačke sisteme, osnovne karakteristike industrijskih upravljačkih uređaja.
  • Aplikacije za automatizovani geodetski premer: upravljanje kretanjem mašina i radnih elemenata u domenu poljoprivrede, saobraćaja i građevine, upravljanje kretanjem robotizovane totalne stanice.