Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Detekcija objekata podzemne infrastrukture

ESPB
6
Semestar
zimski
Godina
IV
Profesor
Ristić dr Aleksandar
Šifra predmeta
17 - GI409A
Studijski program
Geodezija
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Stečena znanja se koriste za rešavanje konkretnih inženjerskih problema, a takođe čine osnovu za dalje praćenje i realizaciju nastavnih aktivnosti na stručnim predmetima.

Sadržaj predmeta:

 • Osnovne preporuke za detekciju objekata podzemne infrastrukture.
 • Struktura podataka o podzemnoj infrastrukturi u katastru vodova.
 • Specifičnosti pri detekciji različitih tipova objekata podzemne infrastrukture.
 • Kategorizacija metoda za detekciju objekata podzemne infrastrukture.
 • Detekcija objekata podzemne infrastrukture primenom EM lokatora.
 • Integrisani premer sa EM lokatorom i GNSS uređajem, obrada rezultata merenja.
 • Detekcija podzemne infrastrukture primenom georadara.
 • Integrisani premer sa georadarom i GNSS uređajem, obrada rezultata merenja.
 • Estimacija parametara objekata podzemne infrastrukture detektovanih georadarom.
 • Detekcija objekata podzemne infrastrukture primenom specifičnih metoda, detekcija curenja cevovoda.
 • Postupci za vizuelizaciju rezultata merenja, formiranje elaborata.
 • Formiranje GIS aplikacije sa informacijama o objektima podzemne infrastrukture.