Departman za Građevinarstvo i geodeziju
Marković dr Marko

Profesor

Optimizacija u geodetskom premeru

Više detalja

Geodetska metrologija

Više detalja

Gravimetrija

Više detalja

Komasacija

Više detalja

Tehnike geodetskih merenja

Više detalja

Uvod u geodeziju

Više detalja

Računarski praktikum

Više detalja

Search For Courses