Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Tehnike geodetskih merenja

ESPB
5
Semestar
letnji
Godina
I
Profesor
Marković dr Marko
Šifra predmeta
17 - GI202
Studijski program
Geodezija
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Stečena znanja koristi u stručnim predmetima, u formulisanju i u rešavanju inženjerskih problema.

Sadržaj predmeta:

  • Sadržaj predavanja:
    • Osnovne tehnike geodetskih merenja. Merenje uglova u geodeziji. Merenje dužina u geodeziji. Merenje visinskih razlika u geodeziji. GPS merenja u geodeziji (osnovne karakteristike postojećih sistema: GPS, GLONAS, GALILEO, …). Greške merenja. Standardi u premeru, u svetu i kod nas . Savremeni sistemi u premeru.
    • Principi određivanja ortometrijskih visina tačaka. Generalni nivelman, podela, pravila i uslovi rada. Stabilizacija nivelmanskih mreža, repera i računanje nivelmanskih vlakova (Prosta i stroga metoda). Izvori grešaka kod nivelanja zbog uticaja atmosferskih parametara, nesavršenosti pribora i ličnih grešaka. Trigonometrijsko merenje visinskih razlika, uticaj refrakcije, zakrivljenosti Zemlje i apsolutnih visina tačaka na dobijeni rezultat mjerenja. Detaljni nivelman.
  • Sadržaj vežbi: Praktična primena, na predavanjima, prikazanih koncepata.

Predmetni materijali su dostupni putem MS Teams platforme.