Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Komasacija

ESPB
5
Semestar
letnji
Godina
III
Profesor
Marinković dr Goran, Marković dr Marko
Šifra predmeta
17 - GI011A
Studijski program
Geodezija
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Stečena znanja koristi u stručnim predmetima, u formulisanju i u rešavanju inženjerskih problema iz oblasti komasacije i uređenja zemljišne teritorije.

Sadržaj predmeta:

 • Sadržaj predavanja:
  • Istorijski pregled komasacije s posebnim naglaskom na ulogu i razvoj komasacionih radova na našim prostorima.
  • Zakon o poljoprivrednom zemljištu.
  • Rangiranje katastarskih opština za komasaciju.
  • Faze komasacionih radova.
  • Pokretanje postupka.
  • Pripremni radovi, usklađivanje zemljišnoknjižnog i katastarskog stanja i utvrđivanje faktičkog stanja (tehnička reambulacija).
  • Iskazi zemljišta.
  • Komasaciona procena zemljišta, utvrđivanje relativne vrednosti poseda.
  • Predradnje za projekat komasacije, geodetskotehničke predradnje, idejno projektovanje nove putne i kanalske mreže te idejni projekt novih tabli, podloge za projektovanje.
  • Premer detalja za potrebe izrade projekta komasacione osnove.
  • Projekt komasacione osnove, izvedbeni projekti.
  • Regulacija granica područja komasacije i regulacija međa u naselju – uređenje naselja kroz prostorni plan. P
  • renos i iskolčenje projekta komasacije na teren.
  • Dodela novih poseda, deoba komasacionih tabli raznih oblika, dodeobna rasprava.
  • Završni radovi, iskolčenje novih poseda, uvođenje u posed, rešenja o raspodeli komasacione mase.
  • Rešavanje prigovora i žalbi na: projekte, iskaze zemljišta, procenu zemljišta, dodelu novih poseda.
 • Sadržaj vežbi: Praktična primena, na predavanjima, prikazanih koncepata