Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Uvod u geodeziju

ESPB
5
Semestar
zimski
Godina
I
Profesor
Marinković dr Goran, Marković dr Marko
Šifra predmeta
17 - GI105
Studijski program
Geodezija
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Stečena znanja koristi u stručnim predmetima, u formulisanju i u rešavanju inženjerskih problema.

Sadržaj predmeta:

 • Sadržaj predavanja:
  • Osnovni pojmovi i definicije.
  • Oblik i veličina Zemlje, te aproksimacije geoida matematički definisanom površinom.
  • Preslikavanje Zemlje na ravan.
  • Vrste koordinata na geoidu, elipsoidu i ravnini.
  • Konvencionalni inercijalni referentni sistem.
  • Konvencionalni inercijalni referentni okvir.
  • Konvencionalni terestrički referentni sistem.
  • Konvencionalni terestrički referentni okvir.
  • Modeliranje položaja tačaka.
  • Topocentrični referentni sistem.
  • Transformacije referentnih sistema.
  • Merenja u geodeziji.
  • Vrste grešaka i njihova procena.
  • Instrumenti za merenje uglova – pricip merenja uglova.
  • Instrumenti za merenje dužina – princip merenja dužina.
  • Instrumenti za merenje visinskih razlika – princip merenja visinskih razlika.
  • GPS merenja.
  • Osnovni pojmovi o geodetskim mrežama.
  • Osnovni pojmovi o premeru detalja.
  • Osnovni pojmovi o geodetskim planovima.
 • Sadržaj vežbi:
  • Praktična primena, na predavanjima, prikazanih koncepata.