Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Računarski praktikum

ESPB
5
Semestar
zimski
Godina
I
Profesor
Luburić Nikola, Marković dr Marko
Šifra predmeta
17 - GI100
Studijski program
Geodezija
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Stečena znanja koristi u stručnim predmetima, u formulisanju i u rešavanju inženjerskih problema korišćenjem informacionih tehnologija.

Sadržaj predmeta:

  • Informacija, podatak, obrada i način predstavljanja podataka, algoritam.
  • Osnovna arhitektura i logika funkcionisanja računarskog sistema.
  • Operativni sistemi i tehnike upotrebe.
  • Uvod u računarske mreže i tehnike korišćenja računarskih mreža.
  • Pojam programskog sistema i oblasti primene računara.
  • Interent servisi i tehnike upotrebe.
  • Tehnike korišćenja uslužnih programa za oblikovanje teksta, tabelarno i grafičko prezentovanje podataka.
  • Algoritamski prikaz postupka obrade podataka pri rešavanju inženjerskih problema.
  • Osnove programiranja i programski jezik Java: izrazi, promenljive, nizovi, grananje, petlje i metode.