Departman za Građevinarstvo i geodeziju
Uncategorized

Category

Termin za popravku TEST-a (predispitna obaveza, obuhvata Materijal 1 i Materijal 2 sa predavanje) je u petak 15.12.2023. godine u 20:15 časova. Studenti treba da dođu 20 min pre zakazanog termina u hol zgrade FTN-a ispred čitaonice.
Read More
Rezultati TEST-a održanog 20.11.2023. godine nalaze se na Dropbox-u u folderu Rezultati 2023-2024.
Read More
Za TEST iz Materijala u građevinarstvu 1 koji se održava večeras (ponedeljak 20.11.2023.) u 21 čas potrebno je doći minimum 20 minuta ranije kako bi se rasporedili svi i TEST počeo na vreme. Mesto okupljanja je ispred amfiteatara A1 i A2 (sa gornje strane) na FTN-u, hodnik FTN-a u delu gde je svetlarnik ili 2....
Read More
Đorđe Knežević 90b, konačna ocena 8
Read More
departman za gradjevinarstvo i geodeziju
19/2020 Bibić Milica 78,5 8 (osam)55/2020 Kozomora Filip 66,5 7 (sedam)66/2020 Kastratović Milovan 89 9 (devet)74/2020 Mišković Milan 78 8 (osam)143/2020 Oljača Tanja 65,5 7 (sedam)151/2020 Vujić Marko 65,5 7 (sedam)1/2021 Jovanović Aleksandar 94 10 (deset)2/2021 Mrkajić Luka 68 7 (sedam)3/2021 Milidragović Igor 68,5 7 (sedam)5/2021 Tanasić Anastasija 85,5 9 (devet)6/2021 Lazić Vasilije 94 10...
Read More
GR 84/2018 Mirković Marina NPGR 26/2019 Grujičić Dimitrije 86.7GR 71/2019 Kojić Vukašin 92.75GR 50/2018 Lapadat Andrej 90 (II)GR 203/2020 Jašarević Alen 88 (II)GR 102/2019 Momčičević Andrea 98 (I)GR 197/2022 Mirković Jovana 70.1GR 198/2022 Kaličanin Mihaela 93.8 (I)GR 51/2019 Pavlović Isidora 83.7GR 116/2019 Stanojević Boris 94.6 (I)GR 29/2019 Knežević Veljko 90.1GR 121/2019 Mitrić Aleksandra NPGR 48/2019...
Read More