Departman za Građevinarstvo i geodeziju
Uncategorized

Category

Usmeni iz predmeta Materijali u građevinarstvu 1 za studente koji su se prijavili za isti će se održati u utorak 13.2.2024. godine u dva termina u zgradi Departmana za građevinarstvo i geodeziju. Spisak studenata po terminima nalazi se na sledećem linku: https://www.dropbox.com/scl/fi/qsqj45jsh7anamjiq7sxr/Raspored-za-usmeni-13.2.24..pdf?rlkey=rdgk8qcf9270nsuc3k4njs85y&dl=0
Read More
Link ka rezultatima: https://www.dropbox.com/scl/fi/hpmo94nplf66gusm7s8z3/MG1-rezultati-pismenog-dela-ispita-04.02.2024.pdf?rlkey=gv2snnxgxjtu51oyhi3tnlivs&dl=0
Read More
Usmeni deo ispita iz predmeta Materijali u građevinartsvu 1 će biti održan u ponedeljak 29.1.2024. godine u 8:45. Potrebno je doći nekoliko minuta pre zakazanog termina u prizemlje zgrade departmana.
Read More
Uvid u radove sa ispita održanog 21.01.2024. održaće se u ponedeljak, 29.01.2024., u 11h, u učionici LG 005 zgrade Departmana za građevinarstvo i geodeziju.
Read More
Link ka rezultatima: https://www.dropbox.com/scl/fi/adfz5m1crfafwo92khifc/Materijali-u-gra-evinarstvu-1-rezultati-drugog-popravnog-testa.pdf?rlkey=kevgq7fyw8q6shtv3xw066lne&dl=0
Read More
Drugi (i poslednji) termin popravnog testa održaće se u četvrtak, 25.01., u 10h. Mole se studenti da sačekaju predmetne asistente u prizemlju zgrade Departmana za građevinarstvo i geodeziju. Pravo na popravni test imaju SAMO studenti kojima je preostao JEDAN NEPOLOŽEN TEST (test iz gradiva sa predavanja, laboratorijski test 1 ILI laboratorijski test 2) i koji...
Read More
Link ka rezultatima: https://www.dropbox.com/scl/fi/lcfvfdp4u67p4wxn0467p/MG-1-Konacni-rezultati-popravnih-laboratorijskih-testova-2023-2024.pdf?rlkey=a8hthym2ppgvwfjfarn53ltpz&dl=0
Read More
Rezultati grafičkog rada mogu se pogledati na linku za nastavni materijal, u okviru odeljka Rezultati 2023-2024. Mole se studenti da pažljivo pročitaju uputstvo na početku dokumenta sa rezultatima.
Read More
Raspored sedenja studenata po salama za Kolokvijum 2 iz predmeta Materijali u građevinarstvu 1 koji će se održati u ponedeljak 15.1.2024. godine u 21 čas je na sledećem linku: RASPORED STUDENATA ZA KOLOKVIJUM 2 Potrebno je doći 20 minuta pre zakazanog termina ispred odgovarajuće učionice.
Read More
1 2 3