Departman za Građevinarstvo i geodeziju

MG-usmeni deo ispita

Usmeni deo ispita iz predmeta Materijali u građevinartsvu 1 će biti održan u ponedeljak 29.1.2024. godine u 8:45. Potrebno je doći nekoliko minuta pre zakazanog termina u prizemlje zgrade departmana.