Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Materijali u građevinarstvu 1 – rezultati drugog popravnog testa

Link ka rezultatima: https://www.dropbox.com/scl/fi/adfz5m1crfafwo92khifc/Materijali-u-gra-evinarstvu-1-rezultati-drugog-popravnog-testa.pdf?rlkey=kevgq7fyw8q6shtv3xw066lne&dl=0