Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Materijali u građevinarstvu 1 – rezultati pismenog dela ispita održanog 04.02.2024.

Link ka rezultatima: https://www.dropbox.com/scl/fi/hpmo94nplf66gusm7s8z3/MG1-rezultati-pismenog-dela-ispita-04.02.2024.pdf?rlkey=gv2snnxgxjtu51oyhi3tnlivs&dl=0