Departman za Građevinarstvo i geodeziju

TEHNOLOGIJA GRAĐENJA – Konstrukcije – Rezultati – Januarsko/februarski rok II

Vasić Tamara 85 (I dio)
Proć Marina 74 (I dio)
Lukić Tamara 54 (I dio)
Jeremić Lana 53 (I dio)
Kozomora Filip NP
Škorić Uroš NP
Prodanović  Srđan NP
Aleksić Vladica  NP
Mastilović  Rade NP
Vuković Ana NP
Pejanović Jovana 51 (Ispit)
Milaković Sara 77 (Ispit)
Mićanović Vasilije 55 (II dio)
Vojnović Mirjana 81 (II dio)
Blažević Dejana 62 (II dio)
Vujičić Bogdan NP
Stanišić Stefana 85 (Ispit)

 

Usmeni ispit iz predmeta Tehnologija građenja će biti održan u subotu, 10.02.2024. u 11h, amfiteatar A3. 

S poštovanjem,
Mirjana Terzić