Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Rezultati TOG-h

Tehnologija i organizacija građenja u hidrotehnici

Ime i prezime I deo II deo Ocena
Vladimir Matić 55   8
Aleksandra Škorić   60  
Sanja Surutka   80  
Srđan Rosandić 90 97  
Nikolina Obrenović np 85  
Adem Kalender 100 65  
Žarko Ivić 51 80  
Lana Gutić 75 51  

 

Na spisku se nalaze samo studenti koji su položili ispit.

Usmeni deo ispita biće održan u ponedeljak (11.02.2024.) u 10h, kabinet LG303.

Text box item sample content