Departman za Građevinarstvo i geodeziju
News & Updates

Blog 3 Columns With Frame

Sticky Post

Prvi kolokvijum

Statika konstrukcija 2, Teorija konstrukcija – putevi, Teorija konstrukcija – hidrotehnika

Raspored dolazaka na test

MKE modeliranje u analizi konstrukcija

Drugi kolokvijum

Statika konstrukcija 2, Teorija konstrukcija – putevi, Teorija konstrukcija – hidrotehnika

Materijali u građevinarstvu 2 – Prijava za polaganje DRUGOG KOLOKVIJUMA

Studenti koji planiraju da polažu drugi kolokvijum u nedelju 02.06.2024. u 15h treba da popune prijavu za polaganje do 30.05.2024., do 23:59h. Link za prijavu: LINK

Drugi kolokvijum

Teorija površinskih nosača i Površinske konstrukcije

Drugi kolokvijum

Ispitivanje konstrukcija
1 2 3 13