Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Drugi kolokvijum: Statika konstrukcija 1

Drugi kolokvijum iz predmeta Statika  konstrukcija 1 (GR – 3. godina) će biti održan 17.01.2024. (sreda) u 20:30h. Svi studenti izlazak na kolokvijum treba da prijave preko linka, najkasnije do 15.01.2024. do ponoći. Raspored sedenja po salama će biti objavljen 16.01.2024.Pravo na polaganje kolokvijuma imaju svi studenti koji su trenutno upisani u godinu studiranja u kojoj se predmet sluša, kao i stariji studenti koji su na studentskoj službi prijavili polaganje ispita preko kolokvijuma.