Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Kolokvijum: Mostovi

Kolokvijum iz predmeta Mostovi će biti održan 10.01.2024. (sreda) u 20:30.
Svi studenti izlazak na kolokvijum treba da prijave preko linka, najkasnije do 08.01.2024. do ponoći. Raspored sedenja po salama će biti objavljen 09.01.2024.
Pravo na polaganje kolokvijuma imaju svi studenti koji su trenutno upisani u godinu studiranja u kojoj se predmet sluša, kao i stariji studenti koji su na studentskoj službi prijavili polaganje ispita preko kolokvijuma.