Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Prvi kolokvijum

Statika konstrukcija 2, Teorija konstrukcija – putevi, Teorija konstrukcija – hidrotehnika

Prvi kolokvijum iz predmeta Statika konstrukcija 2 (Konstrukcije – 3. godina), Teorija konstrukcija – putevi (Putevi – 3. godina), Teorija konstrukcija – hidrotehnika (Hidrotehnika – 3. godina) biće održan 24.04.2024. (sreda) u 20:30h.
Svi studenti izlazak na kolokvijum treba da prijave preko linka najkasnije do 22.04.2024. do ponoći. Raspored sedenja po salama će biti objavljen 23.04.2024.
Pravo na polaganje kolokvijuma imaju svi studenti koji su trenutno upisani u 3. godinu studija građevinarstva, kao i stariji studenti koji su na studentskoj službi prijavili polaganje ispita preko kolokvijuma.