Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Prvi kolokvijum

Teorija površinskih nosača i Površinske konstrukcije

Prvi kolokvijum iz predmeta Teorija površinskih nosača (Konstrukcije – 3. godina) i Površinske konstrukcije (Hidrotehnika i Putevi – 3. godina) biće održan 26.04.2024. (petak) u 20:00. Svi studenti izlazak na kolokvijum treba da prijave preko linka najkasnije do 24.04.2024. do ponoći. Raspored sedenja po salama će biti objavljen 25.04.2024. Pravo na polaganje kolokvijuma imaju svi studenti koji su trenutno upisani u 3. godinu studija građevinarstva, kao i stariji studenti koji su na studentskoj službi prijavili polaganje ispita preko kolokvijuma.