Departman za Građevinarstvo i geodeziju

KMG – Prijava za polaganje delova ispita

Link za prijavu delova ispita: https://forms.gle/k4KSLkQHUVge95ij6

Stari studenti (upisani školske 2020/2021 i stariji) prijavljuju sve delove koji su im ostali.

Rok za prijavu delova za polaganje je četvrtak, 11.4.2024. u 13:00. Nakon toga, prijave se zatvaraju i studenti neće moći da polažu parcijalno, već se smatra da polažu sve što nisu položili.