Departman za Građevinarstvo i geodeziju
Ivetić dr Jelena

Profesor

Analiza rizika u procesu donošenja odluka

Više detalja

Matematička statistika

Više detalja

Matematičke metode 3

Više detalja

Search For Courses