Departman za Građevinarstvo i geodeziju
Bajić dr Senka

Profesor

Noseće konstrukcije 2

Više detalja

Integralno upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja

Više detalja

Modelovanje i simulacija u upravljanju rizikom

Više detalja

Uloga i značaj prevencije u smanjenju rizika

Više detalja

Search For Courses