Departman za Građevinarstvo i geodeziju
Sladić dr Dubravka

Profesor

Servisno orijentisani geoinformacioni sistemi

Više detalja

Lokacijsko bazirani servisi

Više detalja

Geoportali i geoprostorni servisi

Više detalja

Geoprostorne baze podataka

Više detalja

Geoinformacioni sistemi

Više detalja

Search For Courses