Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Lokacijsko bazirani servisi

ESPB
6
Semestar
zimski
Godina
Profesor
Sladić dr Dubravka
Šifra predmeta
17 - GI502
Studijski program
Geodezija
Nivo studija
Master akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Stečena znanja koristi u stručnim predmetima, u formulisanju i u rešavanju inženjerskih problema.

Sadržaj predmeta:

 • Sadržaj predavanja:
  • Uvod u lokacijske servise
  • Klasifikacija servisa
  • Arhitektura lokacijsko baziranih servisa
  • Tehnološke osnove
  • Procesiranje lokaciono zavisnih upita
  • Privatnost
  • Monitoring pokretnih objekata
  • Lokaciono-svesne senzorske mreže
  • Iskladištenje prostornih informacija i
  • Data Mining Mobilni Peer-to-Peer sistemi
 • Sadržaj vežbi: Praktična primena, na predavanjima, prikazanih koncepata.