Departman za Građevinarstvo i geodeziju

TPN i PK – predispitne obaveze

Konačni rezultati predispitnih obaveza iz Teorije površinskih nosača i Površinskih konstrukcija nalaze se u delu sa predmetnim materijalom, u folderu “Vežbe”.

Upis bodova u indeks, studentima koji su naknadno ostvarili pravo na isti, će biti obavljen u prvom narednom terminu usmenog ispita.