Departman za Građevinarstvo i geodeziju

ZGRADARSTVO 1 – REZULTATI ISPITA ODRŽANOG 15.06.2024.

Broj indeksa Prezime Ime Bodovi sa ispita Ukupanbroj bodova Konačna ocena
GR 13/2022 Sikimić Marko 19 NP NP
GR 17/2022 Švonja Stefan 60 71 8
GR 23/2022 Vinokić Matej 40 NP NP
GR 26/2022 Švonja Tamara 85 89 9
GR 31/2022 Nićiforović Stefan 51 55 6
GR 43/2022 Radovanov Aleksandar 35 NP NP
GR 63/2022 Tomić Ljubica      
GR 80/2022 Hajdarović Edin 35 NP NP
GR 98/2022 Kolarov Sara 65 74 8
GR 101/2022 Đurica Mihajlo 0 NP NP
GR 104/2022 Glušac Ognjen 12 NP NP
GR 124/2022 Marinković Staša 35 NP NP
GR 126/2022 Andrić Veljko 91 86 9
GR 133/2022 Bokan Nikola 30 NP NP
GR 150/2022 Šekeljić Jana      
GR 151/2022 Matijević Marija 71 80 8
GR 157/2022 Marjanović Lara 56 75 8
GR 158/2022 Đukić Danijela 30 NP NP
GR 162/2022 Obradović Tina 51 65 7
GR 175/2022 Josić Adrijana      
GR 177/2022 Mitrović Anastasija 51 65 7
GR 178/2022 Milović Kristina 30 NP NP