Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Potpisivanje indeksa

Statika konstrukcija 2, Teorija konstrukcija – hidrotehnika, Teorija konstrukcija – putevi

Upis predispitnih bodova u indeks iz predmeta Statika konstrukcija 2, Teorija konstrukcija – hidrotehnika, Teorija konstrukcija – putevi će se obaviti 11.06.2024. godine (utorak) u 17:00h u učionici LG107.

Spisak studenata koji su ostvarili pravo na potpis će biti objavljen u delu sa predmetnim materijalom, u folderu “Vežbe”

Neophodno je popuniti indeks prema sledećem uputstvu: u delu indeksa gde su podaci o predispitnim obavezama i položenim ispitima, upisati naziv predmeta, u koloni “Naziv predispitne obaveze” upisati “Predmetni projekat” i u koloni “Datum polaganja” upisati 11.06.2024.”. 

Prilaganje na uvid indeksa sa upisanim predispitnim obavezama, pri polaganju pismenog dela ispita, je OBAVEZNO.

Samo uredno popunjeni indeksi će biti potpisani. Indeks nije potrebno doneti lično. Potpisani indeksi se preuzimaju 11.06. (utorak) u 19h ili 12.06. (sreda) u 12h u kabinetu LG301.

Predispitne konsultacije održaće se u utorak 11.06.2024u 17:00h u učionici LG107.