Departman za Građevinarstvo i geodeziju

GMK – Prijava delova za polaganje

Link za prijavu delova za polaganje: https://forms.gle/YxFkZj1GxYiQ32eB9

Studentima koji ne prijave koji deo polažu, biće pripremljeni zadaci iz svih delova koje nisu položili i ocenjivaće se kao celina. 

Za prisustvo na ispitu je obavezna prijava preko studentske službe.