Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Raspored sedenja: drugi kolokvijum

Teorija površinskih nosača i Površinske konstrukcije

Drugi kolokvijum iz predmeta Teorija površinskih nosača (Konstrukcije – 3. godina) i Površinske konstrukcije (Hidrotehnika i Putevi – 3. godina) biće održan 06.06.2024. (četvrtak) u 20:30. Studenti koji su prijavili izlazak na kolokvijum, dežurne nastavnike treba da sačekaju ispred amfiteatra A2 (FTN).