Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Raspored sedenja: drugi kolokvijum

Ispitivanje konstrukcija, Statika konstrukcija 2, Teorija konstrukcija (putevi i hidrotehnika)

Drugi kolokvijum iz predmeta Ispitivanje konstrukcija (Konstrukcije – 4. godina), Statika konstrukcija 2 (Konstrukcije – 3. godina), Teorija konstrukcija – putevi (Putevi – 3. godina) i Teorija konstrukcija – hidrotehnika (Hidrotehnika – 3. godina) biće održan 31.05.2024. (petak) u 20:00 u amfiteatru A1 (FTN).