Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Drugi kolokvijum

Ispitivanje konstrukcija

Drugi kolokvijum iz predmeta Ispitivanje konstrukcija (Konstrukcije – 4. godina) biće održan 31.05.2024. (petak) u 20:00. Studenti izlazak na kolokvijum treba da prijave preko linka najkasnije do 29.05.2024. do ponoći. Raspored sedenja po salama će biti objavljen 30.05.2024. Pravo na polaganje kolokvijuma imaju svi studenti koji su trenutno upisani u 4. godinu studija građevinarstva (modul – Konstrukcije), kao i stariji studenti koji su na studentskoj službi prijavili polaganje ispita preko kolokvijuma.