Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Drugi kolokvijum

Teorija površinskih nosača i Površinske konstrukcije

Drugi kolokvijum iz predmeta Teorija površinskih nosača (Konstrukcije – 3. godina) i Površinske konstrukcije (Hidrotehnika i Putevi – 3. godina) biće održan 06.06.2024. (četvrtak) u 20:30. Svi studenti izlazak na kolokvijum treba da prijave preko linka najkasnije do 04.06.2024. do ponoći. Raspored sedenja po salama će biti objavljen 05.06.2024. Pravo na polaganje kolokvijuma imaju svi studenti koji su trenutno upisani u 3. godinu studija građevinarstva, kao i stariji studenti koji su na studentskoj službi prijavili polaganje ispita preko kolokvijuma.