Departman za Građevinarstvo i geodeziju

ZGRADARSTVO 2 – Rezultati ispita održanog 11.04.2024.

Uvid u radove biće održan u ponedeljak 15.04.2024. u 14:30h u LG203.

Rbr. Broj indeksa Prezime Ime Bodovi sa ispita Ukupanbroj bodova Konačna ocena
1 GR   14/21   Čulić  Savo 65 62 7
2 GR   20/21    Bubanja Jovan 63 68 7
3 GR   46/21  Trifković Marko 23 / /
4 GR 111/21    Plavšić Anđela 51 59 6