Departman za Građevinarstvo i geodeziju

TEHNOLOGIJA GRAĐENJA – Konstrukcije -Rezultati – Aprilski rok

Radosavljević David NP
Vujičić Bogdan 78 (II dio)
Vuković Ana 81 (Ispit)
Škorić Uroš NP
Kozomora Filip NP
Tadić Milan NP
Matić Sanja NP

Usmeni ispit iz predmeta Tehnologija građenja će biti održan u ponedeljak 15.04.2024. u 11h, kancelarija LG201.

S poštovanjem,
Mirjana Terzić