Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Materijali u građevinarstvu 1 – rezultati popravnih laboratorijskih testova

Link ka rezultatima: https://www.dropbox.com/scl/fi/lcfvfdp4u67p4wxn0467p/MG-1-Konacni-rezultati-popravnih-laboratorijskih-testova-2023-2024.pdf?rlkey=a8hthym2ppgvwfjfarn53ltpz&dl=0