Departman za Građevinarstvo i geodeziju

MG1-Termin za popravku predispitnih testova

Termin za popravku predispitnih testova je u sredu 17.1.2024. godine. Dodatna obaveštenja se mogu pronaći na sledećem linku LAB TEST.