Departman za Građevinarstvo i geodeziju

MG1-Rezultati popravnog TEST-a održanog 15.12.2023.

Rezultati popravnog TEST-a održanog 15.12.2023. nalaze se u Download zoni (folder Rezultati 2023-2024).