Departman za Građevinarstvo i geodeziju

MG1-Rezultati TEST-a održanog 20.11.2023.

Rezultati TEST-a održanog 20.11.2023. godine nalaze se na Dropbox-u u folderu Rezultati 2023-2024.