Departman za Građevinarstvo i geodeziju
17 - ZP501

Šifra predmeta

Integralno upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja

Više detalja

Search For Courses