Departman za Građevinarstvo i geodeziju
17 - GI406A

Šifra predmeta

Uvod u daljinsku detekciju i računarsku obradu slike

Više detalja

Search For Courses