Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Viša geodezija

ESPB
5
Semestar
letnji
Godina
IV
Profesor
Borisov dr Mirko
Šifra predmeta
17 - GI301A
Studijski program
Geodezija
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Stečena znanja koristiti u stručnim predmetima, u formulisanju i u rešavanju inženjerskih problema.

Sadržaj predmeta:

 • Predmet i zadatak Više geodezije.
 • Vektorski prostor, vektori položaja i transformacija vektora položaja.
 • Pravougli i krivolinijski koordinatni sitemi. 2D elipsoidni model položaja.
 • Geometrija obrtnog elipsoida.
 • Zemljin elipsoid i lopta.
 • Linije preseka.
 • Poluprečnici krivina.
 • Geodetska linija.
 • Prvi i drugi glavni geodetski zadatak na elipsoidu.
 • 3D elipsoidni model položaja.
 • Transformacije.
 • Osnovi teorije potencijala.
 • Jednačine Laplasa i Puasona.
 • Potencijal teže Zemlje i normalni potencijal.
 • Pojam i definicija geoida. Redukcija geodetskih merenja.
 • Sistemi visina.
 • Georeferentni koordinatni sistemi.