Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Uvod u deformaciona merenja i analizu

ESPB
6
Semestar
zimski
Godina
IV
Profesor
Sušić dr Zoran
Šifra predmeta
17 - GI009
Studijski program
Geodezija
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Rešava složene probleme u oblasti rada, vodi složene projekte. Analizira i vrednuje različite koncepte, modele i principe teorije i prakse u cilju unapređenja u oblasti deformacionih merenja i analize.

Sadržaj predmeta:

 • Sadržaj predavanja: 
  • Temeljni merni postupci pri praćenju pomeranja. 
  • Organizacija programa ispitivanja deformacija. 
  • Plan i program merenja. 
  • Optimalna tačnost i ekonomičnost merenja. 
  • Praćenje pomeranja i deformacija automatskim mernim sistemima.
  • Analiza deformacija. 
  • Geodetske metode prikupljanja podataka za otkrivanje deformacija. 
  • Geodetski monitoring inženjerskih objekata (brane, mostovi).
  •  Geotehničke metode i specijalni instrumenti za prikupljanje podataka o deformacijama. 
  • Metode podudarnosti (kongruencije) geodetskih mreža. 
  • Pelcerov metod. 
  • Karlsrue metod. 
  • Identifikacija nestabilnih tačaka. 
  • Primena Helmertove i Unimodalne transformacije u deformacionoj analizi. 
  • Metoda Mihailović (donja granica pomeranja). 
  • Pergdef1 metoda deformacione analize. 
  • Metoda trigonometrijskog aliniranja.
  • Metoda primene nivelmana kod utvrđivanja sleganja/izdizanja. 
  • Analiza i interpretacija pomeranja. 
  • Pouzdanost metoda deformacione analize 
 • Sadržaj vežbi: Praktična primena, na predavanjima, prikazanih koncepata. Projekat i realizacija deformacionih merenja.

Predmetni materijali su dostupni putem MS Teams platforme.