Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Upravljanje objektima uz podršku informacionih sistema

ESPB
4
Semestar
zimski
Godina
IV
Profesor
Marinković dr Milan
Šifra predmeta
17 - GP401
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Osnovne akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Stečena znanja se koriste u stručnom radu u oblasti puteva.

Sadržaj predmeta:

  • Uvodni deo, predmet i ciljevi sistema upravljanja objektima, osnovne postavke, planiranje.
  • Struktura sistema, funkcije, nivoi analiza.
  • Metodološki pristup upravljanju uz korišćenje savremenih dostignuća za akviziciju podataka i praćenje stanja objekata.
  • Analiza procesa u sistemu upravljanja objektima (IDEF0 metodologija).
  • Analiza podataka i razvoj informacionog sistema za podršku u odlučivanju (IDEF1X metodologija).
  • Katalog oštećenja, specifikacije radova.
  • Razvoj oštećenja i prognozni modeli za predviđanje promene stanja objekta.
  • Metode vrednovanja i utvrđivanja prioriteta

Predmetni materijali

U okviru ove sekcije možete preuzeti aktuelne materijale vezane za ovaj predmet. Za više informacija, kontaktirajte nastavno osoblje predmeta.

Pristup materijalima

Kako biste pristupili materijalima, molimo da unesete lozinku za preuzimanje materijala.