Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Upravljanje mostovima

ESPB
3
Semestar
zimski
Godina
Profesor
Kukuras dr Danijel, Malešev dr Mirjana
Šifra predmeta
17 - GP502
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Master akademske studije
Vrsta predmeta
Obavezni

Stečena znanja o upravljanju mostovima, održavanju mostova (praćenje stanja, planiranje, izrada programa, definisanje projekata, upravljanje projektima).

Sadržaj predmeta: 

  • Uvodni deo, predmet i ciljevi sistema upravljanja mostovima, osnovne postavke.
  • Struktura sistema, funkcije, nivoi analiza.
  • Analiza procesa upravljanja mostovima i podaci koji se koriste.
  • Informacioni sistem kao osnova upravljačkog sistema – baza podataka o mostovima, metode i oprema za akviziciju podataka.
  • Definisanje stanja mosta sa posebnim osvrtom na oštećenja i njihov razvoj; prognozni modeli za predviđanje promene stanja.
  • Radovi održavanja i njihovi efekti, alternativne strategije održavanja.

Predmetni materijali

U okviru ove sekcije možete preuzeti aktuelne materijale vezane za ovaj predmet. Za više informacija, kontaktirajte nastavno osoblje predmeta.

Pristup materijalima

Kako biste pristupili materijalima, molimo da unesete lozinku za preuzimanje materijala.