Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Upravljanje građenjem

ESPB
5
Semestar
letnji
Godina
Profesor
Mučenski dr Vladimir
Šifra predmeta
17 - GG519
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Master akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Osposobljenost za upravljanje građevinskim radovima i gradilištem od otvaranja gradilišta do isteka garantnog perioda za realizovane radove. Računarske osposobljenosti studenata za primenu softvera za upravljanje građenjem. Stečena znanja direktno se primenjuju u inženjerskoj praksi.

Sadržaj predmeta: Napredno znanje o upravjanju građevinskim radovima sa aspekta pripremnih procesa za formiranje gradilišta, upravljačkim strukturama gradilišta, uticaja odgovornih lica na gradilištu, upravljanja dokumentacijom, kontrole realizacije radova, izveštavanja, naplate izvršenih radova i primopredaje radova.