Departman za Građevinarstvo i geodeziju

Tuneli

ESPB
5
Semestar
letnji
Godina
Profesor
Đogo dr Mitar
Šifra predmeta
17 - GP531
Studijski program
Građevinarstvo
Nivo studija
Master akademske studije
Vrsta predmeta
Izborni

Stečena znanja se koriste u inženjerskoj praksi.

Sadržaj predmeta:

 • Opšte o tunelima.
 • Primarni naponi u terenu i naponsko stanje u zoni tunela.
 • Geotehničke klasifikacije stenskih masa i kategorizacije iskopa za tunele.
 • Osnovni građevinsko-tehnički elementi za projektovanje tunela i ostalih podzemnih građevina.
 • Karakteristike trase tunela (osovina i niveleta) elementi poprečnog profila (slobodni profil, svetli profil, tunelske obloge železničkih i putnih tunela).
 • Proračun podzemnih građevina (inženjersko-geološki model, geotehnički model, proračunski model).
 • Proračuni i dimenzionisanje primarnih i sekundarnih obloga podzemnih građevina.
 • Tradicionalne i savremene metode građenja tunela.
 • Tehnologija građenja tunela.
 • Uticaj podzemnih iskopa na okolinu.
 • Merenja u fazi izgradnje i eksploatacije podzemnih konstrukcija.
 • Osnovni postupci geotehničkih melioracija terena (injektiranje, dreniranje, sidrenje).
 • Zaštita podzemnih objekata od vode i vlage.

Predmetni materijali su dostupni putem MS Teams platforme.